Sim Taxi 3

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0974.789.789 399.000.000 68 Đặt mua
2 Viettel 0969.678.678 245.000.000 66 Đặt mua
3 Viettel 0966.966.966 799.000.000 63 Đặt mua
4 Vinaphone 0913.668.668 588.000.000 53 Đặt mua
5 Vinaphone 0916.456.456 210.000.000 46 Đặt mua
6 Vinaphone 0913.779.779 399.000.000 59 Đặt mua
7 Viettel 0984.168.168 666.000.000 51 Đặt mua
8 Viettel 0962.399.399 100.000.000 59 Đặt mua
9 Vinaphone 0818.688.688 100.000.000 61 Đặt mua
10 Vinaphone 0857.899.899 107.000.000 72 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.885.885 124.000.000 66 Đặt mua
12 Mobifone 0908.579.579 300.000.000 59 Đặt mua
13 Viettel 0968.669.669 179.000.000 65 Đặt mua
14 Viettel 0868.889.889 123.000.000 72 Đặt mua
15 Viettel 0865.789.789 150.000.000 67 Đặt mua
16 Viettel 0869.889.889 106.000.000 73 Đặt mua
17 Viettel 0869.899.899 106.000.000 75 Đặt mua
18 Viettel 0961.889.889 145.000.000 66 Đặt mua
19 Vinaphone 0819.819.819 299.000.000 54 Đặt mua
20 Viettel 0365.168.168 152.000.000 44 Đặt mua
21 Viettel 0977.557.557 150.000.000 57 Đặt mua
22 Vinaphone 0913.093.093 130.350.000 37 Đặt mua
23 Vinaphone 0888.966.966 137.000.000 66 Đặt mua
24 Mobifone 0901.686.686 350.000.000 50 Đặt mua
25 Vinaphone 0889.899.899 289.000.000 77 Đặt mua
26 Mobifone 0789.939.939 105.000.000 66 Đặt mua
27 Viettel 0969.879.879 180.000.000 72 Đặt mua
28 Viettel 0966.978.978 120.000.000 69 Đặt mua
29 Vinaphone 0949.198.198 100.000.000 58 Đặt mua
30 Vinaphone 0859.989989 144.000.000 74 Đặt mua
31 Viettel 0971.117.117 142.000.000 35 Đặt mua
32 Viettel 0329.789.789 150.000.000 62 Đặt mua
33 Vinaphone 0888.239.239 114.000.000 52 Đặt mua
34 Mobifone 0797.868.868 174.000.000 67 Đặt mua
35 Viettel 0966.686.686 1.126.000.000 61 Đặt mua
36 Vietnamobile 0921.789.789 330.000.000 60 Đặt mua
37 Mobifone 0938.868.868 817.000.000 64 Đặt mua
38 Mobifone 0939.339.339 999.000.000 51 Đặt mua
39 Viettel 0988.335.335 180.350.000 47 Đặt mua
40 Viettel 0973.389.389 175.000.000 59 Đặt mua
41 Mobifone 0909.147.147 109.000.000 42 Đặt mua
42 Mobifone 0901.889.889 300.000.000 60 Đặt mua
43 Mobifone 0769.579.579 125.000.000 64 Đặt mua
44 Viettel 0392.686.686 144.000.000 54 Đặt mua
45 Vinaphone 0916.468.468 100.000.000 52 Đặt mua
46 Vinaphone 0853.368.368 101.000.000 50 Đặt mua
47 iTelecom 0878.878.878 268.000.000 69 Đặt mua
48 Mobifone 0796.796.796 320.000.000 66 Đặt mua
49 Viettel 0989.117.117 136.000.000 44 Đặt mua
50 Mobifone 0933.339.339 945.000.000 45 Đặt mua
51 Mobifone 0898.899.899 249.000.000 77 Đặt mua
52 Mobifone 0896.886.886 164.000.000 67 Đặt mua
53 Vinaphone 0913.007.007 737.450.000 27 Đặt mua
54 Mobifone 0909.986.986 168.000.000 64 Đặt mua
55 Viettel 0973.198.198 133.000.000 55 Đặt mua
56 Viettel 0868.789.789 428.000.000 70 Đặt mua
57 Vinaphone 0911.135.135 192.000.000 29 Đặt mua
58 Vinaphone 0945.567.567 120.000.000 54 Đặt mua
59 Mobifone 0779.579.579 175.000.000 65 Đặt mua
60 Mobifone 0899.989.989 289.000.000 78 Đặt mua
61 Vinaphone 0949.115.115 117.350.000 36 Đặt mua
62 Mobifone 0909.779.779 755.000.000 64 Đặt mua
63 Viettel 0981.279.279 158.000.000 54 Đặt mua
64 Vinaphone 0839.568.568 102.000.000 58 Đặt mua
65 Mobifone 0798.789.789 300.000.000 72 Đặt mua
66 Vinaphone 0888.668.668 1.140.000.000 64 Đặt mua
67 Viettel 0868.883.883 279.000.000 60 Đặt mua
68 Mobifone 0937.179.179 279.000.000 53 Đặt mua
69 Mobifone 0936.556.556 125.000.000 50 Đặt mua
70 Vinaphone 0848.886.886 126.000.000 64 Đặt mua
71 Mobifone 0934.668.668 162.000.000 56 Đặt mua
72 iTelecom 0876.678.678 113.000.000 63 Đặt mua
73 Mobifone 0909.234.234 168.000.000 36 Đặt mua
74 Mobifone 079.6886886 133.000.000 66 Đặt mua
75 Viettel 0865.168.168 125.000.000 49 Đặt mua
76 Vinaphone 0813.168.168 152.000.000 42 Đặt mua
77 Viettel 0981.789.789 689.000.000 66 Đặt mua
78 Vinaphone 0888.368.368 942.000.000 58 Đặt mua
79 Viettel 0966.112.112 149.000.000 29 Đặt mua
80 Viettel 0338.838.838 330.000.000 52 Đặt mua
81 Vietnamobile 0922.399.399 202.000.000 55 Đặt mua
82 Viettel 0868.668.668 693.000.000 62 Đặt mua
83 Viettel 0866.789.789 285.000.000 68 Đặt mua
84 Viettel 0981.168.168 1.120.000.000 48 Đặt mua
85 Vinaphone 0911.668.668 388.000.000 51 Đặt mua
86 Mobifone 0903.179.179 376.000.000 46 Đặt mua
87 Vinaphone 0912.468.468 209.000.000 48 Đặt mua
88 Viettel 0962.678.678 198.000.000 59 Đặt mua
89 Viettel 0977.878.878 183.000.000 69 Đặt mua
90 Viettel 0981.668.668 401.000.000 58 Đặt mua
91 Vinaphone 0855.855.855 143.000.000 54 Đặt mua
92 Vinaphone 0838.838.838 1.300.000.000 57 Đặt mua
93 Mobifone 0939.112.112 124.000.000 29 Đặt mua
94 Viettel 0395.939.939 101.000.000 59 Đặt mua
95 Mobifone 0788.886.886 126.000.000 67 Đặt mua
96 Vietnamobile 0924.123.123 123.000.000 27 Đặt mua
97 Viettel 0989.987.987 120.000.000 74 Đặt mua
98 Vinaphone 0911.800.800 120.000.000 27 Đặt mua
99 Vietnamobile 0921.899.899 130.000.000 64 Đặt mua
100 Viettel 0965.077.077 105.000.000 48 Đặt mua
DMCA.com Protection Status