Sim Taxi 3

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0974.789.789 399.000.000 68 Đặt mua
2 Viettel 0969.678.678 245.000.000 66 Đặt mua
3 Viettel 0966.966.966 799.000.000 63 Đặt mua
4 Vinaphone 0913.668.668 588.000.000 53 Đặt mua
5 Vinaphone 0916.456.456 210.000.000 46 Đặt mua
6 Viettel 0969.558.558 95.000.000 60 Đặt mua
7 Mobifone 0939.322.322 48.000.000 35 Đặt mua
8 Viettel 0989.773.773 68.000.000 60 Đặt mua
9 Vinaphone 0944.788.788 62.000.000 63 Đặt mua
10 Vinaphone 0913.779.779 399.000.000 59 Đặt mua
11 Vinaphone 0915.993.993 79.000.000 57 Đặt mua
12 Viettel 0986.001.001 68.000.000 25 Đặt mua
13 Mobifone 0938.549.549 12.000.000 56 Đặt mua
14 Mobifone 0934.020.020 17.000.000 20 Đặt mua
15 Mobifone 0934.024.024 23.000.000 28 Đặt mua
16 Mobifone 0937.505.505 22.500.000 39 Đặt mua
17 Mobifone 0938.574.574 7.700.000 52 Đặt mua
18 Mobifone 0933.854.854 9.000.000 49 Đặt mua
19 Mobifone 0937.534.534 7.700.000 43 Đặt mua
20 Mobifone 0937.649.649 10.200.000 57 Đặt mua
21 Viettel 0984.168.168 666.000.000 51 Đặt mua
22 Mobifone 0937.354.354 7.700.000 43 Đặt mua
23 Mobifone 0937.642.642 12.000.000 43 Đặt mua
24 Mobifone 0937.549.549 10.200.000 55 Đặt mua
25 Mobifone 0902.434.434 18.800.000 33 Đặt mua
26 Viettel 0962.399.399 100.000.000 59 Đặt mua
27 Viettel 0962.938.938 50.000.000 57 Đặt mua
28 Mobifone 0931.167.167 32.000.000 41 Đặt mua
29 Mobifone 0931.160.160 28.000.000 27 Đặt mua
30 Mobifone 0937.631.631 12.000.000 39 Đặt mua
31 Mobifone 0931.164.164 25.000.000 35 Đặt mua
32 Mobifone 0902.949.949 33.000.000 55 Đặt mua
33 Mobifone 0931.163.163 36.000.000 33 Đặt mua
34 Mobifone 0931.166.166 50.000.000 39 Đặt mua
35 Vinaphone 0916.428.428 18.000.000 44 Đặt mua
36 Mobifone 0931.161.161 40.000.000 29 Đặt mua
37 Vinaphone 0918.992.992 70.000.000 58 Đặt mua
38 Viettel 0964.004.004 35.000.000 27 Đặt mua
39 Vinaphone 0946.885.885 36.500.000 61 Đặt mua
40 Mobifone 0931.265.265 15.800.000 39 Đặt mua
41 Mobifone 0908.331.331 38.600.000 31 Đặt mua
42 Mobifone 0931.543.543 11.900.000 37 Đặt mua
43 Mobifone 0908.579.579 300.000.000 59 Đặt mua
44 Mobifone 0907.811.811 59.700.000 36 Đặt mua
45 Mobifone 0901.284.284 16.000.000 38 Đặt mua
46 Mobifone 0904.448.448 34.600.000 45 Đặt mua
47 Viettel 0978.474.474 30.000.000 54 Đặt mua
48 Viettel 0968.669.669 179.000.000 65 Đặt mua
49 Viettel 0961.889.889 145.000.000 66 Đặt mua
50 Vinaphone 0948.791.791 15.000.000 55 Đặt mua
51 Vinaphone 0945.594.594 22.000.000 54 Đặt mua
52 Vinaphone 0942.808.808 45.000.000 47 Đặt mua
53 Vinaphone 0944.639.639 55.000.000 53 Đặt mua
54 Vinaphone 0917.710.710 15.000.000 33 Đặt mua
55 Vinaphone 0947.704.704 9.900.000 42 Đặt mua
56 Vinaphone 0946.187.187 25.000.000 51 Đặt mua
57 Vinaphone 0911.950.950 20.000.000 39 Đặt mua
58 Vinaphone 0941.065.065 12.000.000 36 Đặt mua
59 Vinaphone 0912.714.714 12.000.000 36 Đặt mua
60 Vinaphone 0942.706.706 8.000.000 41 Đặt mua
61 Vinaphone 0946.801.801 12.000.000 37 Đặt mua
62 Vinaphone 0916.020.020 25.000.000 20 Đặt mua
63 Vinaphone 0947.061.061 15.000.000 34 Đặt mua
64 Vinaphone 0988.029.029 52.300.000 47 Đặt mua
65 Viettel 0978.377.377 55.000.000 58 Đặt mua
66 Vinaphone 0948.782.782 15.000.000 55 Đặt mua
67 Mobifone 0909.352.352 76.000.000 38 Đặt mua
68 Viettel 0975.006.006 42.200.000 33 Đặt mua
69 Mobifone 0938.747.747 32.800.000 56 Đặt mua
70 Viettel 0985.006.006 47.500.000 34 Đặt mua
71 Vinaphone 0947.694.694 17.000.000 58 Đặt mua
72 Viettel 0972.391.391 25.200.000 44 Đặt mua
73 Viettel 0925.172.172 29.000.000 36 Đặt mua
74 Viettel 0977.557.557 150.000.000 57 Đặt mua
75 Vinaphone 0943.313.313 25.000.000 30 Đặt mua
76 Vietnamobile 0929.920.920 15.000.000 42 Đặt mua
77 Gmobile 0997.808.808 23.500.000 57 Đặt mua
78 Vietnamobile 0924.784.784 1.440.000 53 Đặt mua
79 Vietnamobile 0929.316.316 19.700.000 40 Đặt mua
80 Mobifone 0931.882.882 61.900.000 49 Đặt mua
81 Vietnamobile 0921.183.183 25.000.000 36 Đặt mua
82 Vietnamobile 0929.676.676 19.900.000 58 Đặt mua
83 Viettel 0976.920.920 18.900.000 44 Đặt mua
84 Vinaphone 0913.093.093 130.350.000 37 Đặt mua
85 Viettel 0961.859.859 40.000.000 60 Đặt mua
86 Vietnamobile 0921.732.732 2.900.000 36 Đặt mua
87 Viettel 0975.744.744 20.900.000 51 Đặt mua
88 Vietnamobile 0926.213.213 6.340.000 29 Đặt mua
89 Vietnamobile 0925.682.682 19.900.000 48 Đặt mua
90 Vietnamobile 0928.213.213 8.000.000 31 Đặt mua
91 Viettel 0971.746.746 14.000.000 51 Đặt mua
92 Vietnamobile 0923.401.401 3.990.000 24 Đặt mua
93 Vinaphone 094.1515.515 22.000.000 36 Đặt mua
94 Viettel 0962.090.090 35.000.000 35 Đặt mua
95 Mobifone 0934.364.364 20.000.000 42 Đặt mua
96 Vietnamobile 0924.571.571 1.480.000 41 Đặt mua
97 Vietnamobile 0924.435.435 1.460.000 39 Đặt mua
98 Vietnamobile 0923.472.472 5.630.000 40 Đặt mua
99 Mobifone 0905.375.375 40.000.000 44 Đặt mua
100 Vinaphone 0945.765.765 16.000.000 54 Đặt mua
DMCA.com Protection Status