Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 093.365.4078 126.000.000 45 Đặt mua
2 Mobifone 0777.774.078 94.900.000 54 Đặt mua
3 Vinaphone 0815.124.078 50.000.000 36 Đặt mua
4 Mobifone 07.7749.7749 49.000.000 61 Đặt mua
5 Mobifone 07749.07749 45.400.000 54 Đặt mua
6 Viettel 0988.88.4953 38.000.000 62 Đặt mua
7 Mobifone 0938.13.49.53 36.000.000 45 Đặt mua
8 Viettel 034.365.4078 34.200.000 40 Đặt mua
9 Viettel 0988.13.49.53 34.200.000 50 Đặt mua
10 Viettel 0968.77.49.53 33.300.000 58 Đặt mua
11 iTelecom 0877.77.7749 33.000.000 63 Đặt mua
12 Mobifone 09.09.09.4078 32.800.000 46 Đặt mua
13 Mobifone 0788.884.078 32.200.000 58 Đặt mua
14 Mobifone 0777.77.4953 30.000.000 56 Đặt mua
15 Viettel 0868.68.4078 28.700.000 55 Đặt mua
16 Vinaphone 0911.22.4953 28.500.000 36 Đặt mua
17 Mobifone 0789.13.4953 28.400.000 49 Đặt mua
18 Viettel 03.6666.4078 28.000.000 46 Đặt mua
19 Mobifone 0777.13.4953 26.600.000 46 Đặt mua
20 Mobifone 0707.13.4953 26.600.000 39 Đặt mua
21 Viettel 0971.13.49.53 26.600.000 42 Đặt mua
22 Vinaphone 0886.154.078 26.100.000 47 Đặt mua
23 Gmobile 059.365.4078 25.000.000 47 Đặt mua
24 Vietnamobile 056.789.4078 25.000.000 54 Đặt mua
25 Mobifone 0938.154078 25.000.000 45 Đặt mua
26 Vinaphone 0828.13.49.53 25.000.000 43 Đặt mua
27 Vinaphone 0919.77.4953 25.000.000 54 Đặt mua
28 Viettel 0983.77.49.53 24.800.000 55 Đặt mua
29 Mobifone 0934.56.4078 24.700.000 46 Đặt mua
30 Viettel 0981.77.49.53 24.700.000 53 Đặt mua
31 Vinaphone 08.37.13.49.53 23.500.000 43 Đặt mua
32 Vinaphone 0889.13.49.53 22.900.000 50 Đặt mua
33 Mobifone 0899.13.49.53 22.500.000 51 Đặt mua
34 Mobifone 093.777.4953 22.200.000 54 Đặt mua
35 Vinaphone 0916.16.4078 22.000.000 42 Đặt mua
36 Vinaphone 0886.13.49.53 21.900.000 47 Đặt mua
37 Mobifone 0931.13.49.53 20.500.000 38 Đặt mua
38 Mobifone 0933.79.4078 20.000.000 50 Đặt mua
39 Vinaphone 0836.13.49.53 20.000.000 42 Đặt mua
40 Mobifone 0908.13.4953 20.000.000 42 Đặt mua
41 Mobifone 0909.794.953 19.500.000 55 Đặt mua
42 Vietnamobile 0926.13.49.53 18.000.000 42 Đặt mua
43 Viettel 0365.77.4953 18.000.000 49 Đặt mua
44 Viettel 0967.13.49.53 17.300.000 47 Đặt mua
45 Viettel 0868.00.4953 17.300.000 43 Đặt mua
46 Viettel 0865.15.4078 17.100.000 44 Đặt mua
47 Viettel 0965.13.49.53 17.100.000 45 Đặt mua
48 Mobifone 07.68.68.4078 16.900.000 54 Đặt mua
49 Vinaphone 0945.13.49.53 15.800.000 43 Đặt mua
50 Mobifone 0782.474.078 15.800.000 47 Đặt mua
51 Mobifone 07.6666.4078 15.100.000 50 Đặt mua
52 Viettel 0964.13.49.53 15.000.000 44 Đặt mua
53 Vinaphone 08.1900.4078 15.000.000 37 Đặt mua
54 Viettel 096.365.4953 15.000.000 50 Đặt mua
55 Viettel 03.7777.4078 15.000.000 50 Đặt mua
56 Viettel 0333.13.49.53 15.000.000 34 Đặt mua
57 Mobifone 093.4444.078 15.000.000 43 Đặt mua
58 Viettel 097.222.4078 14.900.000 41 Đặt mua
59 Viettel 0988.79.4953 14.900.000 62 Đặt mua
60 Vinaphone 09.1234.4953 14.900.000 40 Đặt mua
61 Vinaphone 082888.4078 14.300.000 53 Đặt mua
62 Vinaphone 0949.15.4078 14.300.000 47 Đặt mua
63 Viettel 0866.68.4078 14.200.000 53 Đặt mua
64 Vinaphone 088.999.4078 14.100.000 62 Đặt mua
65 Vinaphone 0911.33.4078 14.000.000 36 Đặt mua
66 Viettel 0969.68.4078 13.900.000 57 Đặt mua
67 Viettel 0982.68.4953 13.800.000 54 Đặt mua
68 Mobifone 0931.15.4078 13.400.000 38 Đặt mua
69 Vinaphone 083888.4078 13.400.000 54 Đặt mua
70 Vinaphone 0853.77.4953 13.300.000 51 Đặt mua
71 Mobifone 07.6789.4953 13.300.000 58 Đặt mua
72 Vinaphone 0946.77.49.53 12.400.000 54 Đặt mua
73 Vinaphone 0859.13.4953 12.300.000 47 Đặt mua
74 Vinaphone 0913.55.4078 12.300.000 42 Đặt mua
75 Viettel 0868.88.4953 12.000.000 59 Đặt mua
76 Vinaphone 088880.4078 12.000.000 51 Đặt mua
77 Viettel 033336.4078 12.000.000 37 Đặt mua
78 Viettel 0865.13.49.53 12.000.000 44 Đặt mua
79 Viettel 039.368.4078 12.000.000 48 Đặt mua
80 Viettel 08.6666.4078 11.900.000 51 Đặt mua
81 Viettel 0985.88.4953 11.900.000 59 Đặt mua
82 Vinaphone 08.1800.4953 11.800.000 38 Đặt mua
83 Viettel 0372.13.49.53 11.600.000 37 Đặt mua
84 Viettel 0963.49.49.53 11.500.000 52 Đặt mua
85 Viettel 0979.66.4078 11.300.000 56 Đặt mua
86 Viettel 0867.15.4078 11.300.000 46 Đặt mua
87 Viettel 0866.15.4078 11.200.000 45 Đặt mua
88 Vinaphone 0916.33.4078 11.000.000 41 Đặt mua
89 Viettel 03.8386.4078 11.000.000 47 Đặt mua
90 Viettel 03.5678.4078 11.000.000 48 Đặt mua
91 Viettel 0984.78.49.53 10.800.000 57 Đặt mua
92 Vinaphone 0837.77.4953 10.500.000 53 Đặt mua
93 Viettel 086.777.4953 10.200.000 56 Đặt mua
94 Viettel 0355.13.49.53 10.000.000 38 Đặt mua
95 Mobifone 0939.82.4078 10.000.000 50 Đặt mua
96 Mobifone 0933.334.953 10.000.000 42 Đặt mua
97 Mobifone 0906.00.4953 10.000.000 36 Đặt mua
98 Viettel 0986.55.4078 10.000.000 52 Đặt mua
99 Mobifone 089.666.4078 10.000.000 54 Đặt mua
100 Viettel 038.666.4078 10.000.000 48 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Số Độc : a317d0967077b8bfdf7aba57a5248824

DMCA.com Protection Status