Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0896.70.8338 990.000 52 Đặt mua
2 Mobifone 07839.33338 2.790.000 47 Đặt mua
3 Mobifone 0896.71.71.78 1.790.000 54 Đặt mua
4 Mobifone 0776.833338 7.450.000 48 Đặt mua
5 Mobifone 0898.818.838 5.150.000 61 Đặt mua
6 Mobifone 0939.919.878 2.690.000 63 Đặt mua
7 Mobifone 0896.71.72.78 1.590.000 55 Đặt mua
8 Mobifone 0899.668.778 9.950.000 68 Đặt mua
9 Mobifone 0896.7.33338 2.990.000 50 Đặt mua
10 Mobifone 0896.70.79.78 990.000 61 Đặt mua
11 Mobifone 07.88888.978 14.000.000 71 Đặt mua
12 Mobifone 0901.002.778 1.090.000 34 Đặt mua
13 Mobifone 0772.1111.38 1.990.000 31 Đặt mua
14 Mobifone 0932.938.638 1.990.000 51 Đặt mua
15 Mobifone 0795.9.77778 3.490.000 66 Đặt mua
16 Mobifone 0763.2.77778 3.490.000 54 Đặt mua
17 Mobifone 0907.68.18.38 2.190.000 50 Đặt mua
18 Mobifone 0704.9.33338 1.590.000 40 Đặt mua
19 Mobifone 07066.33338 3.290.000 39 Đặt mua
20 Mobifone 0939.35.8778 1.040.000 59 Đặt mua
21 Mobifone 0796.833338 7.450.000 50 Đặt mua
22 Mobifone 0795.9999.78 4.950.000 72 Đặt mua
23 Mobifone 0907.05.8778 1.040.000 51 Đặt mua
24 Mobifone 0896.73.72.78 890.000 57 Đặt mua