Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0896.71.7778 1.690.000 60 Đặt mua
2 Mobifone 0932.85.8778 1.290.000 57 Đặt mua
3 Mobifone 0776.8888.38 12.000.000 63 Đặt mua
4 Mobifone 0939.65.8338 1.790.000 54 Đặt mua
5 Mobifone 07679.33338 3.990.000 49 Đặt mua
6 Mobifone 0896.71.72.78 1.590.000 55 Đặt mua
7 Mobifone 0931.006.778 1.190.000 41 Đặt mua
8 Mobifone 0939.65.8778 1.290.000 62 Đặt mua
9 Mobifone 0896.738.778 664.000 63 Đặt mua
10 Mobifone 07839.33338 2.790.000 47 Đặt mua
11 Mobifone 0795.9.77778 3.490.000 66 Đặt mua
12 Mobifone 0939.35.8778 1.040.000 59 Đặt mua
13 Mobifone 0907.76.75.78 1.290.000 56 Đặt mua
14 Mobifone 0786.9999.78 4.950.000 72 Đặt mua
15 Mobifone 0794.2222.38 1.490.000 39 Đặt mua
16 Mobifone 0907.05.8778 1.040.000 51 Đặt mua
17 Mobifone 0787.9999.78 4.950.000 73 Đặt mua
18 Mobifone 0896.71.75.78 1.290.000 58 Đặt mua
19 Mobifone 0896.73.72.78 890.000 57 Đặt mua
20 Mobifone 0901.002.778 1.090.000 34 Đặt mua
21 Mobifone 0896.73.75.78 1.290.000 60 Đặt mua
22 Mobifone 0907.11.73.78 940.000 43 Đặt mua
23 Mobifone 0896.73.79.78 990.000 64 Đặt mua
24 Mobifone 070.6666.378 1.890.000 49 Đặt mua