Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0836.79.9938 790.000 62 Đặt mua
2 Vinaphone 0857.527.778 790.000 56 Đặt mua
3 Vinaphone 0946.192.878 559.000 54 Đặt mua
4 Vinaphone 0941.668.638 1.190.000 51 Đặt mua
5 Vinaphone 0817.778.878 5.450.000 61 Đặt mua
6 Vinaphone 0914.63.7978 664.000 54 Đặt mua
7 Vinaphone 0913.077.178 990.000 43 Đặt mua
8 Vinaphone 0946.619.878 559.000 58 Đặt mua
9 Vinaphone 0944.466.278 664.000 50 Đặt mua
10 Vinaphone 0886.785.778 1.190.000 64 Đặt mua
11 Vinaphone 082.278.4078 1.190.000 46 Đặt mua
12 Vinaphone 0889.779.178 1.990.000 64 Đặt mua
13 Vinaphone 0942.058.638 629.000 45 Đặt mua
14 Vinaphone 0818.65.6878 790.000 57 Đặt mua
15 Vinaphone 0839.32.2238 790.000 40 Đặt mua
16 Vinaphone 0912.438.278 559.000 44 Đặt mua
17 Vinaphone 0946.607.978 559.000 56 Đặt mua
18 Vinaphone 0859.956.338 699.000 56 Đặt mua
19 Vinaphone 0948.516.138 629.000 45 Đặt mua
20 Vinaphone 0815.023.338 559.000 33 Đặt mua
21 Vinaphone 0833.055.578 790.000 44 Đặt mua
22 Vinaphone 0836.37.34.38 699.000 45 Đặt mua
23 Vinaphone 0946.350.838 559.000 46 Đặt mua
24 Vinaphone 0886.368.638 7.450.000 56 Đặt mua