Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 058.31.77778 3.600.000 53 Đặt mua
2 Vietnamobile 0585.30.8778 630.000 51 Đặt mua
3 Vietnamobile 0564.113.778 600.000 42 Đặt mua
4 Vietnamobile 0566.71.79.78 630.000 56 Đặt mua
5 Vietnamobile 0587.838.938 980.000 59 Đặt mua
6 Vietnamobile 0583.733.878 630.000 52 Đặt mua
7 Vietnamobile 0587.882.838 630.000 57 Đặt mua
8 Vietnamobile 0583.52.7778 630.000 52 Đặt mua
9 Vietnamobile 0583.73.75.78 630.000 53 Đặt mua
10 Vietnamobile 0583.36.39.38 630.000 48 Đặt mua
11 Vietnamobile 0587.877.838 630.000 61 Đặt mua
12 Vietnamobile 0583.135.138 600.000 37 Đặt mua
13 Vietnamobile 058.767.8338 840.000 55 Đặt mua
14 Vietnamobile 0566.78.68.78 1.980.000 61 Đặt mua
15 Vietnamobile 0583.30.30.38 700.000 33 Đặt mua
16 Vietnamobile 0563.535.838 700.000 46 Đặt mua
17 Vietnamobile 0566.78.28.78 700.000 57 Đặt mua
18 Vietnamobile 0584.828.878 1.250.000 58 Đặt mua
19 Vietnamobile 0567.718.738 600.000 52 Đặt mua
20 Vietnamobile 0564.09.68.78 600.000 53 Đặt mua
21 Vietnamobile 0566.78.57.78 600.000 59 Đặt mua
22 Vietnamobile 0587.44.8338 840.000 50 Đặt mua
23 Vietnamobile 0564.1199.78 600.000 50 Đặt mua
24 Vietnamobile 0586.678.578 600.000 60 Đặt mua