Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 08.7979.1338 789.000 55 Đặt mua
2 iTelecom 0878.374.078 889.000 52 Đặt mua
3 iTelecom 0877.886.978 1.500.000 68 Đặt mua
4 iTelecom 0877.1122.38 950.000 39 Đặt mua
5 iTelecom 0878.397.978 789.000 66 Đặt mua
6 iTelecom 0877.14.4078 700.000 46 Đặt mua
7 iTelecom 0878.538.638 740.000 56 Đặt mua
8 iTelecom 0878.383.078 889.000 52 Đặt mua
9 iTelecom 0878.383.538 789.000 53 Đặt mua
10 iTelecom 08.7878.4838 789.000 61 Đặt mua
11 iTelecom 0878.114.078 840.000 44 Đặt mua
12 iTelecom 0878.684.838 740.000 60 Đặt mua
13 iTelecom 0877.118.838 1.250.000 51 Đặt mua
14 iTelecom 0879.61.4078 700.000 50 Đặt mua
15 iTelecom 0877.874.078 889.000 56 Đặt mua
16 iTelecom 0878.224.078 840.000 46 Đặt mua
17 iTelecom 0876.777778 20.000.000 64 Đặt mua
18 iTelecom 0878.796.978 1.334.000 69 Đặt mua
19 iTelecom 0878.383.138 789.000 49 Đặt mua
20 iTelecom 08.7979.0778 980.000 62 Đặt mua
21 iTelecom 0878.382.878 789.000 59 Đặt mua
22 iTelecom 0876.543.078 789.000 48 Đặt mua
23 iTelecom 0879.880.338 700.000 54 Đặt mua
24 iTelecom 0879.544.078 889.000 52 Đặt mua