Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.333.8778 2.300.000 54 Đặt mua
2 Mobifone 078.333.777.8 4.900.000 53 Đặt mua
3 Mobifone 079.777.333.8 3.800.000 54 Đặt mua
4 Mobifone 078.999.333.8 3.900.000 59 Đặt mua
5 Mobifone 0776.5555.78 2.490.000 55 Đặt mua
6 Mobifone 07839.33338 2.790.000 47 Đặt mua
7 Mobifone 0896.7.33338 2.990.000 50 Đặt mua
8 Mobifone 0763.2.77778 3.490.000 54 Đặt mua
9 Mobifone 07066.33338 3.290.000 39 Đặt mua
10 Mobifone 0763.2.33338 2.490.000 38 Đặt mua
11 Mobifone 0787.9999.78 4.950.000 73 Đặt mua
12 Mobifone 0907.36.39.38 4.790.000 48 Đặt mua
13 Mobifone 0799.6.33338 4.490.000 51 Đặt mua
14 Mobifone 0932.878.178 2.190.000 53 Đặt mua
15 Mobifone 07679.33338 3.990.000 49 Đặt mua
16 Mobifone 0896.738.838 2.390.000 60 Đặt mua
17 Mobifone 076.8888.538 2.190.000 61 Đặt mua
18 Mobifone 0704.9.77778 2.890.000 56 Đặt mua
19 Mobifone 0939.878.178 2.390.000 60 Đặt mua
20 Mobifone 0939.919.878 2.690.000 63 Đặt mua
21 Mobifone 0795.9999.78 4.950.000 72 Đặt mua
22 Mobifone 0795.9.77778 3.490.000 66 Đặt mua
23 Mobifone 0795.9.33338 2.490.000 50 Đặt mua
24 Mobifone 0907.68.18.38 2.190.000 50 Đặt mua