Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0325.586.078 390.000 44 Đặt mua
2 Viettel 0377.423.278 390.000 43 Đặt mua
3 Viettel 0385.530.938 390.000 44 Đặt mua
4 Viettel 0335.400.138 390.000 27 Đặt mua
5 Viettel 0325.888.838 8.800.000 53 Đặt mua
6 Viettel 0325.365.078 16.200.000 39 Đặt mua
7 Viettel 0377.666.638 4.490.000 52 Đặt mua
8 Viettel 0372.888.878 8.800.000 59 Đặt mua
9 Viettel 0332.221.878 959.000 36 Đặt mua
10 Viettel 0395.888.878 13.200.000 64 Đặt mua
11 Viettel 0374.888.838 8.800.000 57 Đặt mua
12 Viettel 0355.888.378 959.000 55 Đặt mua
13 Viettel 0368.999.978 5.140.000 68 Đặt mua
14 Viettel 0325.888.878 13.200.000 57 Đặt mua
15 Viettel 0336.188.878 4.490.000 52 Đặt mua
16 Viettel 0327.787.778 8.950.000 56 Đặt mua
17 Viettel 0328.886.878 7.150.000 58 Đặt mua
18 Viettel 0392.333.378 4.490.000 41 Đặt mua
19 Viettel 0377.999.978 6.900.000 68 Đặt mua
20 Viettel 0368.333.378 5.650.000 44 Đặt mua
21 Viettel 0327.988.878 4.490.000 60 Đặt mua
22 Viettel 0388.111.138 5.350.000 34 Đặt mua
23 Viettel 0377.888.838 10.600.000 60 Đặt mua
24 Viettel 0398.2222.78 5.350.000 43 Đặt mua