Sim Năm Sinh 2017

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0346.57.2017 1.050.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0357.15.2017 1.900.000 31 Đặt mua
3 Viettel 0395.57.2017 1.390.000 39 Đặt mua
4 Viettel 0337.2.5.2017 1.650.000 30 Đặt mua
5 Viettel 0385.36.2017 1.650.000 35 Đặt mua
6 Viettel 0339.20.2017 1.400.000 27 Đặt mua
7 Viettel 0354.28.2017 1.360.000 32 Đặt mua
8 Viettel 0359.02.2017 1.260.000 29 Đặt mua
9 Vinaphone 0948.38.2017 1.300.000 42 Đặt mua
10 Vinaphone 0835.66.2017 790.000 38 Đặt mua
11 Vinaphone 0839.99.2017 3.400.000 48 Đặt mua
12 Vinaphone 0944.57.2017 700.000 39 Đặt mua
13 Vinaphone 0835.88.2017 1.050.000 42 Đặt mua
14 Vinaphone 0845.00.2017 950.000 27 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.37.2017 2.280.000 44 Đặt mua
16 Vinaphone 0888.2.1.2017 2.600.000 37 Đặt mua
17 Vinaphone 091.444.2017 2.800.000 32 Đặt mua
18 Vinaphone 0888.65.2017 2.280.000 45 Đặt mua
19 Vinaphone 0888.34.2017 2.280.000 41 Đặt mua
20 Mobifone 0797.17.2017 1.662.500 41 Đặt mua
21 Mobifone 0937.96.2017 1.287.500 44 Đặt mua
22 Mobifone 0937.74.2017 1.287.500 40 Đặt mua
23 Mobifone 0908.922.017 1.400.000 38 Đặt mua
24 Mobifone 0937.75.2017 1.287.500 41 Đặt mua
25 Mobifone 0933.27.2017 1.437.500 34 Đặt mua
26 Mobifone 0937.632.017 1.400.000 38 Đặt mua
27 Mobifone 093338.2017 1.662.500 36 Đặt mua
28 Mobifone 0798.17.2017 1.662.500 42 Đặt mua
29 Mobifone 0908.21.2017 1.362.500 30 Đặt mua
30 Mobifone 0908.54.2017 1.662.500 36 Đặt mua
31 Mobifone 0937.68.2017 1.437.500 43 Đặt mua
32 Mobifone 0908.742.017 1.400.000 38 Đặt mua
33 Mobifone 0933.422.017 1.400.000 31 Đặt mua
34 Mobifone 0908.30.20.17 1.100.000 30 Đặt mua
35 Mobifone 0908.27.2017 1.700.000 36 Đặt mua
36 Mobifone 0785.17.2017 1.662.500 38 Đặt mua
37 Mobifone 0792.17.2017 1.662.500 36 Đặt mua
38 Mobifone 0786.17.2017 1.662.500 39 Đặt mua
39 Mobifone 0937.48.2017 1.287.500 41 Đặt mua
40 Mobifone 0937.6.4.2017 1.325.000 39 Đặt mua
41 Vinaphone 0917.06.2017 10.000.000 33 Đặt mua
42 Vinaphone 0886.222.017 2.050.000 36 Đặt mua
43 Vinaphone 0911.88.2017 7.000.000 37 Đặt mua
44 Vinaphone 0919.03.2017 12.000.000 32 Đặt mua
45 Vinaphone 0828.12.2017 9.000.000 31 Đặt mua
46 Vinaphone 085.888.2017 8.000.000 47 Đặt mua
47 Vinaphone 09.1900.2017 15.000.000 29 Đặt mua
48 Vinaphone 0817.04.2017 8.000.000 30 Đặt mua
49 Vinaphone 0813.02.2017 9.000.000 24 Đặt mua
50 Vinaphone 0919.02.2017 12.000.000 31 Đặt mua
51 Vinaphone 08.1990.2017 5.000.000 37 Đặt mua
52 Vinaphone 081.828.2017 5.000.000 37 Đặt mua
53 Vinaphone 0912.11.2017 12.000.000 24 Đặt mua
54 Vinaphone 0916.06.2017 12.000.000 32 Đặt mua
55 Vinaphone 08.12.11.2017 7.000.000 23 Đặt mua
56 Vinaphone 09.1991.2017 8.000.000 39 Đặt mua
57 Vinaphone 083.888.2017 6.000.000 45 Đặt mua
58 Vinaphone 08.25.07.2017 7.000.000 32 Đặt mua
59 Vinaphone 082.888.2017 5.000.000 44 Đặt mua
60 Vinaphone 0913.86.2017 3.000.000 37 Đặt mua
61 Vinaphone 088.998.2017 3.000.000 52 Đặt mua
62 Vinaphone 0945.68.2017 3.000.000 42 Đặt mua
63 Vinaphone 0915.04.2017 9.000.000 29 Đặt mua
64 Vinaphone 0835.16.2017 1.050.000 33 Đặt mua
65 Vinaphone 0825.48.2017 1.050.000 37 Đặt mua
66 Vinaphone 0945.16.2017 1.600.000 35 Đặt mua
67 Vinaphone 0839.76.2017 1.050.000 43 Đặt mua
68 Vinaphone 0814.22.2017 1.190.000 27 Đặt mua
69 Vinaphone 0859.52.2017 1.050.000 39 Đặt mua
70 Vinaphone 0945.15.2017 1.400.000 34 Đặt mua
71 Vinaphone 0914.18.2017 2.500.000 33 Đặt mua
72 Vinaphone 0943.59.2017 2.500.000 40 Đặt mua
73 Vinaphone 0945.462.017 1.250.000 38 Đặt mua
74 Vinaphone 0836.21.2017 1.100.000 30 Đặt mua
75 Vinaphone 0945.59.2017 2.500.000 42 Đặt mua
76 Vinaphone 0911.81.2017 3.500.000 30 Đặt mua
77 Vinaphone 0912.92.2017 1.980.000 33 Đặt mua
78 Vinaphone 0942.72.2017 2.500.000 34 Đặt mua
79 Vinaphone 0941.14.2017 2.500.000 29 Đặt mua
80 Vinaphone 0911.85.2017 3.300.000 34 Đặt mua
81 Vinaphone 0914.72.2017 1.250.000 33 Đặt mua
82 Vinaphone 0947.54.2017 2.500.000 39 Đặt mua
83 Vinaphone 0944.13.2017 2.500.000 31 Đặt mua
84 Vinaphone 0914.41.2017 2.500.000 29 Đặt mua
85 Vinaphone 0948.83.2017 2.500.000 42 Đặt mua
86 Vinaphone 0942.26.2017 2.500.000 33 Đặt mua
87 Vinaphone 0948.78.2017 1.330.000 46 Đặt mua
88 Vinaphone 0943.46.2017 2.500.000 36 Đặt mua
89 Vinaphone 0914.34.2017 2.500.000 31 Đặt mua
90 Vinaphone 0917.38.2017 3.300.000 38 Đặt mua
91 Vinaphone 0949.42.2017 2.500.000 38 Đặt mua
92 Vinaphone 0917.18.2017 3.000.000 36 Đặt mua
93 Vinaphone 0941.30.2017 980.000 27 Đặt mua
94 Vinaphone 0886.67.2017 1.330.000 45 Đặt mua
95 Vinaphone 0917.69.2017 3.000.000 42 Đặt mua
96 Vinaphone 0944.05.2017 1.600.000 32 Đặt mua
97 Vinaphone 0945.75.2017 2.500.000 40 Đặt mua
98 Vinaphone 0917.42.2017 2.050.000 33 Đặt mua
99 Vinaphone 0888.31.2017 1.980.000 38 Đặt mua
100 Vinaphone 0946.97.2017 2.500.000 45 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2017 : 1680ce6415381fec838e06ec1b619bed

DMCA.com Protection Status