Sim Năm Sinh 2014

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0345.89.2014 1.400.000 36 Đặt mua
2 Viettel 0344.37.2014 1.200.000 28 Đặt mua
3 Viettel 0337.04.2014 1.120.000 24 Đặt mua
4 Viettel 0376.87.2014 1.190.000 38 Đặt mua
5 Viettel 0399.3.5.2014 2.500.000 36 Đặt mua
6 Vinaphone 0943.38.2014 1.010.000 34 Đặt mua
7 Vinaphone 0857.81.2014 950.000 36 Đặt mua
8 Vinaphone 0858.79.2014 700.000 44 Đặt mua
9 Vinaphone 0911.76.2014 1.400.000 31 Đặt mua
10 Vinaphone 0947.15.2014 950.000 33 Đặt mua
11 Vinaphone 0848.79.2014 950.000 43 Đặt mua
12 Vinaphone 0886.98.2014 1.050.000 46 Đặt mua
13 Vinaphone 0818.86.2014 1.200.000 38 Đặt mua
14 Vinaphone 0886.78.2014 1.500.000 44 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.55.2014 2.600.000 41 Đặt mua
16 Viettel 0969.13.2014 2.800.000 35 Đặt mua
17 Vinaphone 0824.53.2014 1.180.000 29 Đặt mua
18 Vinaphone 0888.78.2014 2.600.000 46 Đặt mua
19 Vinaphone 0888.34.2014 2.280.000 38 Đặt mua
20 Vinaphone 0888.49.2014 2.280.000 44 Đặt mua
21 Mobifone 0792.30.2014 945.000 28 Đặt mua
22 Mobifone 0937.45.2014 1.015.000 35 Đặt mua
23 Mobifone 0784.76.2014 1.287.500 39 Đặt mua
24 Mobifone 0786.00.2014 1.287.500 28 Đặt mua
25 Mobifone 0792.19.2014 1.287.500 35 Đặt mua
26 Mobifone 0797.07.2014 1.015.000 37 Đặt mua
27 Mobifone 0937.70.2014 980.000 33 Đặt mua
28 Mobifone 0793.83.2014 1.287.500 37 Đặt mua
29 Mobifone 0797.45.2014 1.287.500 39 Đặt mua
30 Mobifone 0899.96.2014 1.287.500 48 Đặt mua
31 Mobifone 0783.30.2014 945.000 28 Đặt mua
32 Mobifone 0792.23.2014 1.287.500 30 Đặt mua
33 Mobifone 0899.98.2014 1.362.500 50 Đặt mua
34 Mobifone 0786.36.2014 1.287.500 37 Đặt mua
35 Mobifone 0792.85.2014 1.287.500 38 Đặt mua
36 Mobifone 0798.46.2014 1.287.500 41 Đặt mua
37 Mobifone 0896.87.2014 1.287.500 45 Đặt mua
38 Mobifone 0937.30.2014 840.000 29 Đặt mua
39 Mobifone 0792.14.2014 1.287.500 30 Đặt mua
40 Mobifone 0792.18.2014 1.287.500 34 Đặt mua
41 Mobifone 0798.15.2014 1.287.500 37 Đặt mua
42 Mobifone 0908.21.2014 1.362.500 27 Đặt mua
43 Mobifone 0785.34.2014 1.287.500 34 Đặt mua
44 Mobifone 0783.58.2014 1.287.500 38 Đặt mua
45 Mobifone 0937.66.2014 1.750.000 38 Đặt mua
46 Mobifone 0798.14.2014 1.287.500 36 Đặt mua
47 Mobifone 0785.01.2014 1.287.500 28 Đặt mua
48 Mobifone 0794.71.2014 1.015.000 35 Đặt mua
49 Mobifone 0798.22.2014 1.437.500 35 Đặt mua
50 Mobifone 0792.70.2014 945.000 32 Đặt mua
51 Mobifone 0798.72.2014 1.287.500 40 Đặt mua
52 Mobifone 0786.31.2014 1.287.500 32 Đặt mua
53 Mobifone 0793.47.2014 1.287.500 37 Đặt mua
54 Mobifone 0798.40.2014 875.000 35 Đặt mua
55 Mobifone 0785.14.2014 1.287.500 32 Đặt mua
56 Mobifone 0792.60.2014 1.287.500 31 Đặt mua
57 Mobifone 0786.38.2014 1.287.500 39 Đặt mua
58 Mobifone 0931.55.2014 1.437.500 30 Đặt mua
59 Mobifone 0786.14.2014 1.287.500 33 Đặt mua
60 Mobifone 0908.51.2014 1.362.500 30 Đặt mua
61 Mobifone 0899.97.2014 1.362.500 49 Đặt mua
62 Mobifone 0785.52.2014 1.287.500 34 Đặt mua
63 Mobifone 0797.88.2014 1.287.500 46 Đặt mua
64 Mobifone 0792.67.2014 1.287.500 38 Đặt mua
65 Mobifone 0798.75.2014 1.287.500 43 Đặt mua
66 Mobifone 0792.75.2014 1.287.500 37 Đặt mua
67 Mobifone 0785.97.2014 1.287.500 43 Đặt mua
68 Mobifone 0797.58.2014 1.287.500 43 Đặt mua
69 Mobifone 0931.22.2014 1.750.000 24 Đặt mua
70 Vinaphone 091.555.2014 6.800.000 32 Đặt mua
71 Vinaphone 0826.08.2014 9.000.000 31 Đặt mua
72 Vinaphone 08.12.04.2014 9.000.000 22 Đặt mua
73 Vinaphone 0911.88.2014 7.000.000 34 Đặt mua
74 Vinaphone 0886.99.2014 1.900.000 47 Đặt mua
75 Vinaphone 0941.23.2014 5.000.000 26 Đặt mua
76 Vinaphone 094.777.2014 5.000.000 41 Đặt mua
77 Vinaphone 08.12.02.2014 9.000.000 20 Đặt mua
78 Vinaphone 0917.09.2014 12.000.000 33 Đặt mua
79 Vinaphone 0816.06.2014 9.000.000 28 Đặt mua
80 Vinaphone 0916.86.2014 3.000.000 37 Đặt mua
81 Vinaphone 08.1800.2014 5.000.000 24 Đặt mua
82 Vinaphone 0888.68.2014 6.000.000 45 Đặt mua
83 Vinaphone 08.1988.2014 5.000.000 41 Đặt mua
84 Vinaphone 0825.09.2014 7.000.000 31 Đặt mua
85 Vinaphone 091.707.2014 12.000.000 31 Đặt mua
86 Vinaphone 0912.99.2014 3.000.000 37 Đặt mua
87 Vinaphone 08.27.09.2014 6.450.000 33 Đặt mua
88 Vinaphone 0839.76.2014 1.050.000 40 Đặt mua
89 Vinaphone 0826.72.2014 1.050.000 32 Đặt mua
90 Vinaphone 0853.67.2014 1.050.000 36 Đặt mua
91 Vinaphone 0914.39.2014 1.920.000 33 Đặt mua
92 Vinaphone 0854.22.2014 1.190.000 28 Đặt mua
93 Vinaphone 0945.56.2014 1.330.000 36 Đặt mua
94 Vinaphone 0942.55.2014 2.500.000 32 Đặt mua
95 Vinaphone 0947.71.2014 980.000 35 Đặt mua
96 Vinaphone 0852.88.2014 2.050.000 38 Đặt mua
97 Vinaphone 088.862.2014 2.280.000 39 Đặt mua
98 Vinaphone 0819.22.2014 2.280.000 29 Đặt mua
99 Vinaphone 0945.28.2014 1.250.000 35 Đặt mua
100 Vinaphone 0886.24.2014 1.250.000 35 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2014 : 33d7503e19b511e48b1926c12bc79035

DMCA.com Protection Status