Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0904.91.2013 1.220.000 29 Đặt mua
2 Mobifone 07.02.05.2013 6.670.000 20 Đặt mua
3 Mobifone 07.02.03.2013 6.670.000 18 Đặt mua
4 Mobifone 0904.92.2013 1.445.000 30 Đặt mua
5 Mobifone 0904.83.2013 1.445.000 30 Đặt mua
6 Vinaphone 091.27.8.2013 3.290.000 33 Đặt mua
7 Viettel 096.339.2013 6.000.000 36 Đặt mua
8 Vinaphone 0816.94.2013 2.070.000 34 Đặt mua
9 Viettel 097.292.2013 4.940.000 35 Đặt mua
10 Vinaphone 0817.71.2013 2.070.000 30 Đặt mua
11 Vinaphone 0819.22.2013 1.500.000 28 Đặt mua
12 Vinaphone 0818.30.2013 1.015.000 26 Đặt mua
13 Vinaphone 081.317.2013 1.475.000 26 Đặt mua
14 Viettel 0335.72.2013 1.300.000 26 Đặt mua
15 Vinaphone 0816.44.2013 2.060.000 29 Đặt mua
16 Viettel 0389.15.2013 1.100.000 32 Đặt mua
17 Mobifone 0766.48.2013 1.390.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0979.78.2013 5.000.000 46 Đặt mua
19 Vietnamobile 0569.06.2013 1.130.000 32 Đặt mua
20 Vinaphone 0818.39.2013 2.070.000 35 Đặt mua
21 Mobifone 0774.26.2013 957.000 32 Đặt mua
22 Viettel 0335.71.2013 1.260.000 25 Đặt mua
23 Viettel 0984.15.2013 2.500.000 33 Đặt mua
24 Mobifone 0702.15.2013 1.100.000 21 Đặt mua
25 Vinaphone 0855.28.2013 2.040.000 34 Đặt mua
26 Mobifone 0936.43.2013 910.000 31 Đặt mua
27 Viettel 096.14.6.2013 3.490.000 32 Đặt mua
28 Mobifone 0896.36.2013 1.287.500 38 Đặt mua
29 Mobifone 0789.28.2013 1.490.000 40 Đặt mua
30 Vinaphone 0837.03.2013 910.000 27 Đặt mua
31 Vinaphone 0823.52.2013 1.700.000 26 Đặt mua
32 Viettel 0965.77.2013 5.230.000 40 Đặt mua
33 Vinaphone 0813.21.2013 2.060.000 21 Đặt mua
34 Mobifone 0704.42.2013 1.330.000 23 Đặt mua
35 Viettel 0374.1.7.2013 770.000 28 Đặt mua
36 Viettel 038.25.6.2013 2.500.000 30 Đặt mua
37 Vietnamobile 0586.11.2013 700.000 27 Đặt mua
38 Viettel 038.666.2013 6.800.000 35 Đặt mua
39 Vinaphone 0946.05.2013 1.970.000 30 Đặt mua
40 iTelecom 0879.76.2013 980.000 43 Đặt mua
41 Vinaphone 08.16.10.2013 15.000.000 22 Đặt mua
42 Vinaphone 08.25.05.2013 15.000.000 26 Đặt mua
43 Vietnamobile 0586.45.2013 980.000 34 Đặt mua
44 Vietnamobile 0921.16.2013 1.900.000 25 Đặt mua
45 Vietnamobile 0562.13.2013 770.000 23 Đặt mua
46 Vinaphone 0814.86.2013 2.040.000 33 Đặt mua
47 Mobifone 0775.38.2013 720.000 36 Đặt mua
48 Vinaphone 0837.59.2013 749.000 38 Đặt mua
49 Mobifone 0904.16.2013 2.410.000 26 Đặt mua
50 Vinaphone 0819.58.2013 2.850.000 37 Đặt mua
51 Mobifone 0903.88.2013 2.500.000 34 Đặt mua
52 Mobifone 0772.65.2013 1.500.000 33 Đặt mua
53 Viettel 0378.13.2013 900.000 28 Đặt mua
54 Vinaphone 0944.96.2013 1.040.000 38 Đặt mua
55 Mobifone 0904.13.2013 2.500.000 23 Đặt mua
56 Vinaphone 0845.19.2013 2.090.000 33 Đặt mua
57 Vinaphone 081.252.2013 1.490.000 24 Đặt mua
58 Vietnamobile 0925.32.2013 1.980.000 27 Đặt mua
59 Viettel 0377.64.2013 980.000 33 Đặt mua
60 Vinaphone 0822.84.2013 2.920.000 30 Đặt mua
61 Mobifone 0785.46.2013 2.120.000 36 Đặt mua
62 Viettel 0345.68.2013 3.500.000 32 Đặt mua
63 Vinaphone 0819.27.2013 2.060.000 33 Đặt mua
64 Viettel 0989.77.2013 5.000.000 46 Đặt mua
65 Vinaphone 084.26.2.2013 1.940.000 28 Đặt mua
66 Vinaphone 0816.91.2013 1.980.000 31 Đặt mua
67 Mobifone 0938.73.2013 1.550.000 36 Đặt mua
68 Vietnamobile 058.238.2013 840.000 32 Đặt mua
69 Vinaphone 0816.39.2013 2.080.000 33 Đặt mua
70 Vinaphone 084.26.4.2013 1.970.000 30 Đặt mua
71 Viettel 0983.98.2013 4.290.000 43 Đặt mua
72 Mobifone 0901.4.3.2013 2.600.000 23 Đặt mua
73 Viettel 0396.16.2013 910.000 31 Đặt mua
74 Vinaphone 0814.52.2013 2.070.000 26 Đặt mua
75 Viettel 0986.36.2013 5.450.000 38 Đặt mua
76 Viettel 0866.08.2013 1.380.000 34 Đặt mua
77 Vinaphone 084.308.2013 3.190.000 29 Đặt mua
78 Vinaphone 0817.32.2013 2.080.000 27 Đặt mua
79 Viettel 039.4.08.2013 2.160.000 30 Đặt mua
80 Viettel 0987.4.8.2013 2.600.000 42 Đặt mua
81 Mobifone 070.555.2013 2.280.000 28 Đặt mua
82 Viettel 0967.63.2013 6.030.000 37 Đặt mua
83 Mobifone 0762.48.2013 1.475.000 33 Đặt mua
84 Viettel 0985.89.2013 5.450.000 45 Đặt mua
85 Viettel 0967.15.2013 4.090.000 34 Đặt mua
86 Vinaphone 0814.81.2013 2.080.000 28 Đặt mua
87 Viettel 0963.90.2013 2.920.000 33 Đặt mua
88 Vinaphone 094.717.2013 4.500.000 34 Đặt mua
89 Viettel 0363.98.2013 910.000 35 Đặt mua
90 Viettel 0356.32.2013 1.300.000 25 Đặt mua
91 Mobifone 0903.78.2013 2.930.000 33 Đặt mua
92 Vietnamobile 0928.75.2013 1.500.000 37 Đặt mua
93 Viettel 0357.82.2013 1.530.000 31 Đặt mua
94 Viettel 0974.92.2013 2.590.000 37 Đặt mua
95 Mobifone 0777.48.2013 1.430.000 39 Đặt mua
96 Mobifone 0772.48.2013 1.390.000 34 Đặt mua
97 Viettel 0367.3.8.2013 910.000 33 Đặt mua
98 Viettel 0374.16.2013 780.000 27 Đặt mua
99 Vietnamobile 0566.16.2013 980.000 30 Đặt mua
100 Vinaphone 0859.87.2013 1.840.000 43 Đặt mua
DMCA.com Protection Status