Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0764.69.2013 700.000 38 Đặt mua
2 Viettel 0375.38.2013 700.000 32 Đặt mua
3 Viettel 0329.42.2013 700.000 26 Đặt mua
4 Viettel 0328.20.2013 700.000 21 Đặt mua
5 Viettel 0352.62.2013 700.000 24 Đặt mua
6 Viettel 0333.44.2013 700.000 23 Đặt mua
7 Viettel 0392.41.2013 700.000 25 Đặt mua
8 Viettel 0865.57.2013 700.000 37 Đặt mua
9 Viettel 0357.95.2013 700.000 35 Đặt mua
10 Viettel 0352.81.2013 700.000 25 Đặt mua
11 Vinaphone 0949.28.2013 980.000 38 Đặt mua
12 Vinaphone 0812.93.2013 840.000 29 Đặt mua
13 Vinaphone 0827.71.2013 910.000 31 Đặt mua
14 Vinaphone 0856.43.2013 840.000 32 Đặt mua
15 Vinaphone 0839.52.2013 875.000 33 Đặt mua
16 Vinaphone 0886.70.2013 770.000 35 Đặt mua
17 Vinaphone 0839.15.2013 910.000 32 Đặt mua
18 Vinaphone 0948.82.2013 910.000 37 Đặt mua
19 Vinaphone 0949.60.2013 980.000 34 Đặt mua
20 Vinaphone 0943.84.2013 910.000 34 Đặt mua
21 Vinaphone 0824.44.2013 840.000 28 Đặt mua
22 Vinaphone 0948.97.2013 980.000 43 Đặt mua
23 Vinaphone 0855.26.2013 840.000 32 Đặt mua
24 Mobifone 0792.70.2013 945.000 31 Đặt mua
25 Mobifone 0798.40.2013 945.000 34 Đặt mua
26 Mobifone 0794.70.2013 945.000 33 Đặt mua
27 Mobifone 0784.40.2013 875.000 29 Đặt mua
28 Mobifone 0798.70.2013 945.000 37 Đặt mua
29 Mobifone 0797.80.2013 945.000 37 Đặt mua
30 Mobifone 0792.90.2013 945.000 33 Đặt mua
31 Mobifone 0783.50.2013 945.000 29 Đặt mua
32 Mobifone 0784.70.2013 945.000 32 Đặt mua
33 Mobifone 0792.50.2013 945.000 29 Đặt mua
34 Mobifone 0784.80.2013 945.000 33 Đặt mua
35 Mobifone 0797.30.2013 945.000 32 Đặt mua
36 Mobifone 0785.20.2013 875.000 28 Đặt mua
37 Mobifone 0784.30.2013 945.000 28 Đặt mua
38 Mobifone 0785.90.2013 945.000 35 Đặt mua
39 Mobifone 0796.95.2013 820.000 42 Đặt mua
40 Mobifone 076.365.2013 820.000 33 Đặt mua
41 Mobifone 0764.96.2013 820.000 38 Đặt mua
42 Mobifone 0706.93.2013 820.000 31 Đặt mua
43 Mobifone 0704.88.2013 820.000 33 Đặt mua
44 Mobifone 0764.93.2013 820.000 35 Đặt mua
45 Mobifone 0764.92.2013 820.000 34 Đặt mua
46 Mobifone 0796.83.2013 820.000 39 Đặt mua
47 Mobifone 0764.81.2013 820.000 32 Đặt mua
48 Viettel 0379.91.2013 700.000 35 Đặt mua
49 Viettel 0333.47.2013 910.000 26 Đặt mua
50 Vinaphone 085.332.2013 987.000 27 Đặt mua
51 Mobifone 0705.51.2013 760.000 24 Đặt mua
52 Vinaphone 0888.44.2013 910.000 38 Đặt mua
53 Viettel 0395.69.2013 910.000 38 Đặt mua
54 Vinaphone 0858.97.2013 910.000 43 Đặt mua
55 Mobifone 0775.31.2013 720.000 29 Đặt mua
56 Vinaphone 0845.43.2013 930.000 30 Đặt mua
57 Vietnamobile 0929.60.2013 890.000 32 Đặt mua
58 Viettel 0333.05.2013 910.000 20 Đặt mua
59 Vietnamobile 058.247.2013 840.000 32 Đặt mua
60 Vietnamobile 0924.19.2013 910.000 31 Đặt mua
61 Viettel 0332.55.2013 910.000 24 Đặt mua
62 Vinaphone 0826.41.2013 960.000 27 Đặt mua
63 Viettel 0334.70.2013 860.000 23 Đặt mua
64 Vietnamobile 0583.35.2013 890.000 30 Đặt mua
65 Mobifone 0778.29.2013 720.000 39 Đặt mua
66 Mobifone 079.468.2013 700.000 40 Đặt mua
67 Viettel 0395.45.2013 910.000 32 Đặt mua
68 Viettel 0867.44.2013 1.000.000 35 Đặt mua
69 Viettel 0348.60.2013 700.000 27 Đặt mua
70 Mobifone 0706.7.2.2013 850.000 28 Đặt mua
71 Vinaphone 0859.5.3.2013 910.000 36 Đặt mua
72 Viettel 0356.02.2013 910.000 22 Đặt mua
73 Vietnamobile 0927.50.2013 840.000 29 Đặt mua
74 Viettel 0369.87.2013 930.000 39 Đặt mua
75 Viettel 0367.3.8.2013 910.000 33 Đặt mua
76 Vinaphone 0849.02.2013 875.000 29 Đặt mua
77 Viettel 0332.70.2013 910.000 21 Đặt mua
78 Vietnamobile 0924.74.2013 840.000 32 Đặt mua
79 Viettel 0343.36.2013 910.000 25 Đặt mua
80 Mobifone 0788.28.2013 640.000 39 Đặt mua
81 Viettel 0346.44.2013 980.000 27 Đặt mua
82 Mobifone 0762.32.2013 640.000 26 Đặt mua
83 Vietnamobile 0564.96.2013 700.000 36 Đặt mua
84 Viettel 0394.65.2013 650.000 33 Đặt mua
85 Viettel 0866.47.2013 650.000 37 Đặt mua
86 Viettel 0365.77.2013 650.000 34 Đặt mua
87 Viettel 0346.58.2013 910.000 32 Đặt mua
88 Vinaphone 0943.31.2013 770.000 26 Đặt mua
89 Vinaphone 083.444.2013 910.000 29 Đặt mua
90 Vinaphone 0849.3.8.2013 833.000 38 Đặt mua
91 Viettel 0343.57.2013 910.000 28 Đặt mua
92 Mobifone 0896.74.2013 700.000 40 Đặt mua
93 Viettel 0378.23.2013 833.000 29 Đặt mua
94 Vinaphone 0949.63.2013 826.000 37 Đặt mua
95 Viettel 0349.35.2013 910.000 30 Đặt mua
96 Viettel 0376.23.2013 650.000 27 Đặt mua
97 Vinaphone 0949.97.2013 840.000 44 Đặt mua
98 Viettel 0354.94.2013 700.000 31 Đặt mua
99 Viettel 0359.19.2013 910.000 33 Đặt mua
100 Vietnamobile 0523.3.1.2013 890.000 20 Đặt mua
DMCA.com Protection Status