Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0375.38.2013 700.000 32 Đặt mua
2 Viettel 0329.42.2013 700.000 26 Đặt mua
3 Viettel 0328.20.2013 700.000 21 Đặt mua
4 Viettel 0352.62.2013 700.000 24 Đặt mua
5 Viettel 0333.44.2013 700.000 23 Đặt mua
6 Viettel 0392.41.2013 700.000 25 Đặt mua
7 Viettel 0357.95.2013 700.000 35 Đặt mua
8 Viettel 0352.81.2013 700.000 25 Đặt mua
9 Viettel 0345.88.2013 5.000.000 34 Đặt mua
10 Viettel 0329.75.2013 1.950.000 32 Đặt mua
11 Viettel 035.397.2013 1.950.000 33 Đặt mua
12 Viettel 0379.91.2013 700.000 35 Đặt mua
13 Viettel 0396.39.2013 1.250.000 36 Đặt mua
14 Viettel 0385.39.2013 1.480.000 34 Đặt mua
15 Viettel 0333.47.2013 910.000 26 Đặt mua
16 Viettel 0363.73.2013 1.480.000 28 Đặt mua
17 Viettel 0347.04.2013 1.100.000 24 Đặt mua
18 Viettel 0382.49.2013 2.800.000 32 Đặt mua
19 Viettel 0395.69.2013 910.000 38 Đặt mua
20 Viettel 034.868.2013 2.130.000 35 Đặt mua
21 Viettel 03.9898.2013 9.890.000 43 Đặt mua
22 Viettel 0333.05.2013 910.000 20 Đặt mua
23 Viettel 0345.67.2013 13.300.000 31 Đặt mua
24 Viettel 0382.59.2013 1.250.000 33 Đặt mua
25 Viettel 0338.322.013 1.440.000 25 Đặt mua
26 Viettel 0332.55.2013 910.000 24 Đặt mua
27 Viettel 0397.72.2013 1.300.000 34 Đặt mua
28 Viettel 0398.97.2013 1.030.000 42 Đặt mua
29 Viettel 0334.70.2013 860.000 23 Đặt mua
30 Viettel 0375.78.2013 1.290.000 36 Đặt mua
31 Viettel 0365.79.2013 1.500.000 36 Đặt mua
32 Viettel 035.247.2013 2.130.000 27 Đặt mua
33 Viettel 0395.45.2013 910.000 32 Đặt mua
34 Viettel 0339.25.2013 1.100.000 28 Đặt mua
35 Viettel 03.28.05.2013 4.410.000 24 Đặt mua
36 Viettel 0348.60.2013 700.000 27 Đặt mua
37 Viettel 0356.02.2013 910.000 22 Đặt mua
38 Viettel 0352.94.2013 2.800.000 29 Đặt mua
39 Viettel 0383.95.2013 1.170.000 34 Đặt mua
40 Viettel 0369.87.2013 930.000 39 Đặt mua
41 Viettel 0386.37.2013 1.300.000 33 Đặt mua
42 Viettel 0367.3.8.2013 910.000 33 Đặt mua
43 Viettel 0332.70.2013 910.000 21 Đặt mua
44 Viettel 0343.36.2013 910.000 25 Đặt mua
45 Viettel 0346.44.2013 980.000 27 Đặt mua
46 Viettel 0394.65.2013 650.000 33 Đặt mua
47 Viettel 0365.77.2013 650.000 34 Đặt mua
48 Viettel 0346.58.2013 910.000 32 Đặt mua
49 Viettel 0383.86.2013 2.830.000 34 Đặt mua
50 Viettel 0386.19.2013 1.325.000 33 Đặt mua
51 Viettel 0343.57.2013 910.000 28 Đặt mua
52 Viettel 0378.23.2013 833.000 29 Đặt mua
53 Viettel 0349.35.2013 910.000 30 Đặt mua
54 Viettel 0329.20.2013 1.590.000 22 Đặt mua
55 Viettel 0376.23.2013 650.000 27 Đặt mua
56 Viettel 0354.94.2013 700.000 31 Đặt mua
57 Viettel 0359.19.2013 910.000 33 Đặt mua
58 Viettel 0392.51.2013 1.290.000 26 Đặt mua
59 Viettel 0393.51.2013 1.100.000 27 Đặt mua
60 Viettel 0353.76.2013 860.000 30 Đặt mua
61 Viettel 0386.90.2013 910.000 32 Đặt mua
62 Viettel 0377.2.5.2013 860.000 30 Đặt mua
63 Viettel 0392.80.2013 910.000 28 Đặt mua
64 Viettel 0399.60.2013 910.000 33 Đặt mua
65 Viettel 0373.5.8.2013 840.000 32 Đặt mua
66 Viettel 0348.35.2013 1.530.000 29 Đặt mua
67 Viettel 0398.92.2013 1.490.000 37 Đặt mua
68 Viettel 0343.46.2013 990.000 26 Đặt mua
69 Viettel 0399.37.2013 1.100.000 37 Đặt mua
70 Viettel 0352.862.013 1.500.000 30 Đặt mua
71 Viettel 038.265.2013 1.500.000 30 Đặt mua
72 Viettel 0399.18.2013 1.250.000 36 Đặt mua
73 Viettel 0337.32.2013 1.270.000 24 Đặt mua
74 Viettel 0393.61.2013 1.140.000 28 Đặt mua
75 Viettel 0355.03.2013 1.280.000 22 Đặt mua
76 Viettel 0327.00.2013 1.100.000 18 Đặt mua
77 Viettel 0399.73.2013 1.590.000 37 Đặt mua
78 Viettel 0337.4.8.2013 880.000 31 Đặt mua
79 Viettel 039.323.2013 1.280.000 26 Đặt mua
80 Viettel 0354.16.2013 1.600.000 25 Đặt mua
81 Viettel 0387.50.2013 735.000 29 Đặt mua
82 Viettel 0338.95.2013 910.000 34 Đặt mua
83 Viettel 0336.65.2013 1.100.000 29 Đặt mua
84 Viettel 0373.44.2013 970.000 27 Đặt mua
85 Viettel 035.255.2013 4.090.000 26 Đặt mua
86 Viettel 0335.81.2013 860.000 26 Đặt mua
87 Viettel 0397.38.2013 910.000 36 Đặt mua
88 Viettel 039.452.2013 910.000 29 Đặt mua
89 Viettel 0383.57.2013 1.480.000 32 Đặt mua
90 Viettel 0394.96.2013 910.000 37 Đặt mua
91 Viettel 039.520.2013 770.000 25 Đặt mua
92 Viettel 0378.76.2013 1.290.000 37 Đặt mua
93 Viettel 034.2222013 2.020.000 19 Đặt mua
94 Viettel 035.31.8.2013 2.390.000 26 Đặt mua
95 Viettel 0345.33.2013 4.300.000 24 Đặt mua
96 Viettel 0329.70.2013 1.250.000 27 Đặt mua
97 Viettel 032.990.2013 1.100.000 29 Đặt mua
98 Viettel 0368.97.2013 1.300.000 39 Đặt mua
99 Viettel 0359.17.2013 910.000 31 Đặt mua
100 Viettel 0332.35.2013 910.000 22 Đặt mua
DMCA.com Protection Status