Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0868.50.2004 1.290.000 33 Đặt mua
2 Mobifone 0707.81.2004 2.600.000 29 Đặt mua
3 Mobifone 0764.13.2004 1.830.000 27 Đặt mua
4 Viettel 0393.31.2004 1.830.000 25 Đặt mua
5 Mobifone 0797.71.2004 1.830.000 37 Đặt mua
6 Vietnamobile 0584.86.2004 810.000 37 Đặt mua
7 Mobifone 0707.32.2004 2.600.000 25 Đặt mua
8 Viettel 0375.79.2004 2.130.000 37 Đặt mua
9 Viettel 0385.35.2004 1.830.000 30 Đặt mua
10 Viettel 0365.65.2004 1.830.000 31 Đặt mua
11 Mobifone 0703.61.2004 1.830.000 23 Đặt mua
12 Viettel 0394.46.2004 1.830.000 32 Đặt mua
13 Vinaphone 0836.72.2004 1.830.000 32 Đặt mua
14 Mobifone 0778.72.2004 2.130.000 37 Đặt mua
15 Mobifone 0777.95.2004 3.000.000 41 Đặt mua
16 Mobifone 0773.98.2004 1.830.000 40 Đặt mua
17 Mobifone 0799.97.2004 2.600.000 47 Đặt mua
18 Vinaphone 0949.89.2004 2.280.000 45 Đặt mua
19 Viettel 0333.28.2004 3.000.000 25 Đặt mua
20 Mobifone 0707.85.2004 2.600.000 33 Đặt mua
21 Vietnamobile 0583.45.2004 810.000 31 Đặt mua
22 Mobifone 093.21.4.2004 3.300.000 25 Đặt mua
23 Mobifone 0708.89.2004 2.130.000 38 Đặt mua
24 Viettel 097.303.2004 2.800.000 28 Đặt mua
25 Viettel 0353.16.2004 1.830.000 24 Đặt mua
26 Mobifone 0769.76.2004 1.830.000 41 Đặt mua
27 Mobifone 07.03.01.2004 5.000.000 17 Đặt mua
28 Viettel 0352.06.2004 1.830.000 22 Đặt mua
29 Mobifone 0767.47.2004 1.830.000 37 Đặt mua
30 Mobifone 0777.63.2004 3.000.000 36 Đặt mua
31 Viettel 0399.31.2004 1.830.000 31 Đặt mua
32 Viettel 0353.61.2004 1.830.000 24 Đặt mua
33 Viettel 0357.26.2004 1.830.000 29 Đặt mua
34 Mobifone 0774.77.2004 2.130.000 38 Đặt mua
35 Mobifone 0764.98.2004 1.830.000 40 Đặt mua
36 Viettel 0347.27.2004 1.830.000 29 Đặt mua
37 Mobifone 0765.32.2004 1.830.000 29 Đặt mua
38 Mobifone 0786.68.2004 2.130.000 41 Đặt mua
39 Viettel 0398.19.2004 1.830.000 36 Đặt mua
40 Viettel 0352.44.2004 1.830.000 24 Đặt mua
41 Mobifone 093.656.2004 2.600.000 35 Đặt mua
42 Mobifone 0778.98.2004 2.130.000 45 Đặt mua
43 Mobifone 0785.99.2004 2.130.000 44 Đặt mua
44 Viettel 0358.22.2004 2.130.000 26 Đặt mua
45 Vinaphone 0949.43.2004 2.600.000 35 Đặt mua
46 Viettel 0387.22.2004 2.130.000 28 Đặt mua
47 Viettel 0365.46.2004 1.830.000 30 Đặt mua
48 Mobifone 0785.95.2004 1.830.000 40 Đặt mua
49 Vinaphone 0949.39.2004 2.600.000 40 Đặt mua
50 Mobifone 0785.29.2004 1.830.000 37 Đặt mua
51 Mobifone 0765.81.2004 1.830.000 33 Đặt mua
52 Viettel 0356.43.2004 1.830.000 27 Đặt mua
53 Mobifone 0707.88.2004 3.000.000 36 Đặt mua
54 Viettel 0366.48.2004 1.830.000 33 Đặt mua
55 Mobifone 0798.77.2004 2.130.000 44 Đặt mua
56 Viettel 0358.21.2004 1.830.000 25 Đặt mua
57 Viettel 0985.69.2004 2.800.000 43 Đặt mua
58 Mobifone 0786.30.2004 1.180.000 30 Đặt mua
59 Viettel 0367.52.2004 1.830.000 29 Đặt mua
60 Vietnamobile 0566.43.2004 810.000 30 Đặt mua
61 Mobifone 0785.72.2004 1.290.000 35 Đặt mua
62 Mobifone 0792.99.2004 1.640.000 42 Đặt mua
63 Mobifone 0908.94.2004 1.330.000 36 Đặt mua
64 Mobifone 0798.32.2004 1.290.000 35 Đặt mua
65 Mobifone 0797.40.2004 950.000 33 Đặt mua
66 Mobifone 0898.92.2004 1.330.000 42 Đặt mua
67 Mobifone 0799.94.2004 1.290.000 44 Đặt mua
68 Mobifone 0797.32.2004 1.290.000 34 Đặt mua
69 Mobifone 0786.55.2004 1.640.000 37 Đặt mua
70 Mobifone 0785.42.2004 1.290.000 32 Đặt mua
71 Mobifone 0937.85.2004 1.290.000 38 Đặt mua
72 Mobifone 0797.52.2004 1.290.000 36 Đặt mua
73 Mobifone 0792.82.2004 1.290.000 34 Đặt mua
74 Mobifone 0784.76.2004 1.290.000 38 Đặt mua
75 Mobifone 0797.37.2004 1.290.000 39 Đặt mua
76 Mobifone 0784.74.2004 1.290.000 36 Đặt mua
77 Mobifone 0786.72.2004 1.290.000 36 Đặt mua
78 Mobifone 0937.59.2004 1.640.000 39 Đặt mua
79 Mobifone 0798.50.2004 1.290.000 35 Đặt mua
80 Mobifone 0798.52.2004 1.290.000 37 Đặt mua
81 Mobifone 0797.78.2004 1.290.000 44 Đặt mua
82 Mobifone 0783.62.2004 1.290.000 32 Đặt mua
83 Mobifone 0783.32.2004 1.290.000 29 Đặt mua
84 Mobifone 0797.92.2004 1.640.000 40 Đặt mua
85 Mobifone 0785.04.2004 1.290.000 30 Đặt mua
86 Mobifone 0792.92.2004 1.290.000 35 Đặt mua
87 Mobifone 0798.82.2004 1.290.000 40 Đặt mua
88 Mobifone 0908.72.2004 1.940.000 32 Đặt mua
89 Mobifone 0786.52.2004 1.290.000 34 Đặt mua
90 Mobifone 0798.44.2004 1.290.000 38 Đặt mua
91 Mobifone 0793.78.2004 1.290.000 40 Đặt mua
92 Mobifone 0797.72.2004 1.290.000 38 Đặt mua
93 Mobifone 0786.42.2004 1.290.000 33 Đặt mua
94 Mobifone 0784.47.2004 1.290.000 36 Đặt mua
95 Mobifone 0908.51.2004 1.560.000 29 Đặt mua
96 Mobifone 0786.12.2004 1.180.000 30 Đặt mua
97 Mobifone 0785.82.2004 1.290.000 36 Đặt mua
98 Mobifone 0798.60.2004 1.020.000 36 Đặt mua
99 Mobifone 0798.62.2004 1.290.000 38 Đặt mua
100 Mobifone 0785.92.2004 1.290.000 37 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2

DMCA.com Protection Status