Sim Năm Sinh 1987

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09.6868.1987 89.000.000 62 Đặt mua
2 Mobifone 08.9999.1987 69.000.000 69 Đặt mua
3 Mobifone 093.999.1987 28.500.000 64 Đặt mua
4 Vietnamobile 09.23.12.1987 25.000.000 42 Đặt mua
5 Viettel 0985.55.1987 23.500.000 57 Đặt mua
6 Vinaphone 08.3333.1987 23.000.000 45 Đặt mua
7 Mobifone 09.31.01.1987 22.500.000 39 Đặt mua
8 Vinaphone 09.1994.1987 22.500.000 57 Đặt mua
9 Viettel 08.6789.1987 22.300.000 63 Đặt mua
10 Vinaphone 09.1997.1987 20.000.000 60 Đặt mua
11 Mobifone 077770.1987 20.000.000 53 Đặt mua
12 Viettel 096.111.1987 19.800.000 43 Đặt mua
13 Viettel 098.568.1987 19.800.000 61 Đặt mua
14 Viettel 0977.68.1987 19.800.000 62 Đặt mua
15 Vietnamobile 09.25.07.1987 19.500.000 48 Đặt mua
16 Vietnamobile 09.24.08.1987 19.500.000 48 Đặt mua
17 Mobifone 089.666.1987 19.000.000 60 Đặt mua
18 Vietnamobile 09.21.01.1987 18.000.000 38 Đặt mua
19 Vietnamobile 09.21.05.1987 18.000.000 42 Đặt mua
20 Vietnamobile 09.21.07.1987 18.000.000 44 Đặt mua
21 Vietnamobile 09.21.12.1987 18.000.000 40 Đặt mua
22 Viettel 03.25.01.1987 18.000.000 36 Đặt mua
23 Mobifone 07.05.04.1987 18.000.000 41 Đặt mua
24 Mobifone 07.06.08.1987 18.000.000 46 Đặt mua
25 Mobifone 07.08.05.1987 18.000.000 45 Đặt mua
26 Vinaphone 08.12.01.1987 18.000.000 37 Đặt mua
27 Vinaphone 08.12.02.1987 18.000.000 38 Đặt mua
28 Vinaphone 08.12.03.1987 18.000.000 39 Đặt mua
29 Vinaphone 08.12.09.1987 18.000.000 45 Đặt mua
30 Vinaphone 08.12.11.1987 18.000.000 38 Đặt mua
31 Vinaphone 08.13.04.1987 18.000.000 41 Đặt mua
32 Vinaphone 08.13.07.1987 18.000.000 44 Đặt mua
33 Vinaphone 08.13.12.1987 18.000.000 40 Đặt mua
34 Vinaphone 08.14.01.1987 18.000.000 39 Đặt mua
35 Vinaphone 08.14.08.1987 18.000.000 46 Đặt mua
36 Vinaphone 08.14.10.1987 18.000.000 39 Đặt mua
37 Vinaphone 08.14.12.1987 18.000.000 41 Đặt mua
38 Vinaphone 08.15.03.1987 18.000.000 42 Đặt mua
39 Vinaphone 08.15.08.1987 18.000.000 47 Đặt mua
40 Vinaphone 08.15.11.1987 18.000.000 41 Đặt mua
41 Vinaphone 08.16.03.1987 18.000.000 43 Đặt mua
42 Vinaphone 08.16.06.1987 18.000.000 46 Đặt mua
43 Vinaphone 08.16.11.1987 18.000.000 42 Đặt mua
44 Vinaphone 08.17.06.1987 18.000.000 47 Đặt mua
45 Vinaphone 08.17.12.1987 18.000.000 44 Đặt mua
46 Vinaphone 08.18.02.1987 18.000.000 44 Đặt mua
47 Vinaphone 08.18.03.1987 18.000.000 45 Đặt mua
48 Vinaphone 08.18.05.1987 18.000.000 47 Đặt mua
49 Vinaphone 08.18.06.1987 18.000.000 48 Đặt mua
50 Vinaphone 08.19.01.1987 18.000.000 44 Đặt mua
51 Vinaphone 08.19.03.1987 18.000.000 46 Đặt mua
52 Vinaphone 08.19.08.1987 18.000.000 51 Đặt mua
53 Vinaphone 08.22.02.1987 18.000.000 39 Đặt mua
54 Vinaphone 08.22.03.1987 18.000.000 40 Đặt mua
55 Vinaphone 08.22.05.1987 18.000.000 42 Đặt mua
56 Vinaphone 08.23.01.1987 18.000.000 39 Đặt mua
57 Vinaphone 08.23.02.1987 18.000.000 40 Đặt mua
58 Vinaphone 08.23.03.1987 18.000.000 41 Đặt mua
59 Vinaphone 08.23.04.1987 18.000.000 42 Đặt mua
60 Vinaphone 08.23.11.1987 18.000.000 40 Đặt mua
61 Vinaphone 08.24.01.1987 18.000.000 40 Đặt mua
62 Vinaphone 08.24.03.1987 18.000.000 42 Đặt mua
63 Vinaphone 08.24.05.1987 18.000.000 44 Đặt mua
64 Vinaphone 08.24.07.1987 18.000.000 46 Đặt mua
65 Vinaphone 08.25.02.1987 18.000.000 42 Đặt mua
66 Vinaphone 08.25.03.1987 18.000.000 43 Đặt mua
67 Vinaphone 08.25.04.1987 18.000.000 44 Đặt mua
68 Vinaphone 08.25.05.1987 18.000.000 45 Đặt mua
69 Vinaphone 08.25.06.1987 18.000.000 46 Đặt mua
70 Vinaphone 08.26.02.1987 18.000.000 43 Đặt mua
71 Vinaphone 08.26.03.1987 18.000.000 44 Đặt mua
72 Vinaphone 08.27.03.1987 18.000.000 45 Đặt mua
73 Vinaphone 08.27.04.1987 18.000.000 46 Đặt mua
74 Vinaphone 08.27.05.1987 18.000.000 47 Đặt mua
75 Vinaphone 08.27.07.1987 18.000.000 49 Đặt mua
76 Vinaphone 08.28.01.1987 18.000.000 44 Đặt mua
77 Vinaphone 08.28.04.1987 18.000.000 47 Đặt mua
78 Vinaphone 08.29.06.1987 18.000.000 50 Đặt mua
79 Vietnamobile 09.21.02.1987 18.000.000 39 Đặt mua
80 Vietnamobile 09.21.04.1987 18.000.000 41 Đặt mua
81 Vietnamobile 09.21.08.1987 18.000.000 45 Đặt mua
82 Vietnamobile 09.22.01.1987 18.000.000 39 Đặt mua
83 Vietnamobile 09.22.03.1987 18.000.000 41 Đặt mua
84 Vietnamobile 09.22.04.1987 18.000.000 42 Đặt mua
85 Vietnamobile 09.22.05.1987 18.000.000 43 Đặt mua
86 Vietnamobile 09.22.07.1987 18.000.000 45 Đặt mua
87 Vietnamobile 09.23.02.1987 18.000.000 41 Đặt mua
88 Vietnamobile 09.23.07.1987 18.000.000 46 Đặt mua
89 Vietnamobile 09.23.08.1987 18.000.000 47 Đặt mua
90 Vietnamobile 09.23.09.1987 18.000.000 48 Đặt mua
91 Vietnamobile 09.24.05.1987 18.000.000 45 Đặt mua
92 Vietnamobile 09.25.01.1987 18.000.000 42 Đặt mua
93 Vietnamobile 09.25.06.1987 18.000.000 47 Đặt mua
94 Vietnamobile 09.25.11.1987 18.000.000 43 Đặt mua
95 Vietnamobile 09.26.06.1987 18.000.000 48 Đặt mua
96 Vietnamobile 09.27.06.1987 18.000.000 49 Đặt mua
97 Vietnamobile 09.28.05.1987 18.000.000 49 Đặt mua
98 Vietnamobile 09.28.06.1987 18.000.000 50 Đặt mua
99 Vietnamobile 09.29.04.1987 18.000.000 49 Đặt mua
100 Vietnamobile 09.29.06.1987 18.000.000 51 Đặt mua
DMCA.com Protection Status