Sim Năm Sinh 1987

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0373.85.1987 1.830.000 51 Đặt mua
2 Viettel 0386.34.1987 1.830.000 49 Đặt mua
3 Viettel 0383.92.1987 1.830.000 50 Đặt mua
4 Viettel 0374.06.1987 1.830.000 45 Đặt mua
5 Viettel 0365.46.1987 1.830.000 49 Đặt mua
6 Viettel 0385.73.1987 1.830.000 51 Đặt mua
7 Viettel 0357.94.1987 1.830.000 53 Đặt mua
8 Viettel 0359.26.1987 1.830.000 50 Đặt mua
9 Viettel 038.64.4.1987 1.250.000 50 Đặt mua
10 Viettel 038.54.7.1987 1.100.000 52 Đặt mua
11 Viettel 0378.64.1987 1.140.000 53 Đặt mua
12 Viettel 0352.13.1987 3.000.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0398.31.1987 1.500.000 49 Đặt mua
14 Viettel 0364.88.1987 1.325.000 54 Đặt mua
15 Viettel 034.888.1987 5.800.000 56 Đặt mua
16 Viettel 039.21.9.1987 4.500.000 49 Đặt mua
17 Viettel 035.242.1987 4.000.000 41 Đặt mua
18 Viettel 0393.00.1987 3.500.000 40 Đặt mua
19 Viettel 0364.2.7.1987 1.950.000 47 Đặt mua
20 Viettel 0398.65.1987 2.380.000 56 Đặt mua
21 Viettel 0355.46.1987 1.325.000 48 Đặt mua
22 Viettel 0328.66.1987 2.080.000 50 Đặt mua
23 Viettel 033.216.1987 2.490.000 40 Đặt mua
24 Viettel 03.29.05.1987 5.000.000 44 Đặt mua
25 Viettel 0375.97.1987 2.090.000 56 Đặt mua
26 Viettel 0344.84.1987 1.000.000 48 Đặt mua
27 Viettel 0354.61.1987 980.000 44 Đặt mua
28 Viettel 0386.7.4.1987 1.250.000 53 Đặt mua
29 Viettel 035.662.1987 1.500.000 47 Đặt mua
30 Viettel 0396.1.5.1987 1.950.000 49 Đặt mua
31 Viettel 0335.42.1987 1.325.000 42 Đặt mua
32 Viettel 0335.24.1987 2.940.000 42 Đặt mua
33 Viettel 033.554.1987 1.325.000 45 Đặt mua
34 Viettel 0343.39.1987 1.325.000 47 Đặt mua
35 Viettel 033.219.1987 3.690.000 43 Đặt mua
36 Viettel 0376.5.7.1987 1.210.000 53 Đặt mua
37 Viettel 0367.60.1987 1.100.000 47 Đặt mua
38 Viettel 0386.81.1987 2.290.000 51 Đặt mua
39 Viettel 0398.36.1987 3.590.000 54 Đặt mua
40 Viettel 0383.61.1987 1.330.000 46 Đặt mua
41 Viettel 0337.77.1987 4.390.000 52 Đặt mua
42 Viettel 0386.23.1987 1.600.000 47 Đặt mua
43 Viettel 0395.80.1987 1.990.000 50 Đặt mua
44 Viettel 0384.09.1987 2.380.000 49 Đặt mua
45 Viettel 03.28.12.1987 5.000.000 41 Đặt mua
46 Viettel 0396.2.8.1987 1.980.000 53 Đặt mua
47 Viettel 035.828.1987 1.600.000 51 Đặt mua
48 Viettel 0368.37.1987 1.900.000 52 Đặt mua
49 Viettel 0347.09.1987 1.980.000 48 Đặt mua
50 Viettel 036.24.3.1987 3.200.000 43 Đặt mua
51 Viettel 0367.58.1987 2.390.000 54 Đặt mua
52 Viettel 0326.73.1987 1.500.000 46 Đặt mua
53 Viettel 033.21.2.1987 2.500.000 36 Đặt mua
54 Viettel 0337.42.1987 1.100.000 44 Đặt mua
55 Viettel 039.217.1987 4.500.000 47 Đặt mua
56 Viettel 0389.85.1987 3.500.000 58 Đặt mua
57 Viettel 0326.4.9.1987 1.490.000 49 Đặt mua
58 Viettel 0337.66.1987 1.700.000 50 Đặt mua
59 Viettel 037.525.1987 1.600.000 47 Đặt mua
60 Viettel 0375.3.6.1987 1.100.000 49 Đặt mua
61 Viettel 0327.20.1987 860.000 39 Đặt mua
62 Viettel 033.779.1987 11.900.000 54 Đặt mua
63 Viettel 0378.20.1987 3.500.000 45 Đặt mua
64 Viettel 0352.79.1987 2.390.000 51 Đặt mua
65 Viettel 0356.37.1987 1.500.000 49 Đặt mua
66 Viettel 0377.49.1987 1.250.000 55 Đặt mua
67 Viettel 0384.99.1987 1.250.000 58 Đặt mua
68 Viettel 0337.82.1987 1.600.000 48 Đặt mua
69 Viettel 0392.96.1987 1.500.000 54 Đặt mua
70 Viettel 0336.47.1987 1.600.000 48 Đặt mua
71 Viettel 0339.72.1987 1.090.000 49 Đặt mua
72 Viettel 035.303.1987 4.000.000 39 Đặt mua
73 Viettel 0365.39.1987 1.990.000 51 Đặt mua
74 Viettel 033.294.1987 4.000.000 46 Đặt mua
75 Viettel 0375.47.1987 1.500.000 51 Đặt mua
76 Viettel 0344.20.1987 810.000 38 Đặt mua
77 Viettel 0357.43.1987 1.250.000 47 Đặt mua
78 Viettel 039.24.3.1987 2.130.000 46 Đặt mua
79 Viettel 033.765.1987 3.000.000 49 Đặt mua
80 Viettel 0396.38.1987 1.600.000 54 Đặt mua
81 Viettel 0384.68.1987 1.500.000 54 Đặt mua
82 Viettel 0335.94.1987 1.325.000 49 Đặt mua
83 Viettel 03.25.04.1987 5.000.000 39 Đặt mua
84 Viettel 0379.8.3.1987 2.930.000 55 Đặt mua
85 Viettel 0386.36.1987 4.390.000 51 Đặt mua
86 Viettel 0384.63.1987 1.100.000 49 Đặt mua
87 Viettel 035.515.1987 1.600.000 44 Đặt mua
88 Viettel 0368.72.1987 1.600.000 51 Đặt mua
89 Viettel 039.777.1987 6.900.000 58 Đặt mua
90 Viettel 0373.04.1987 1.250.000 42 Đặt mua
91 Viettel 03.26.01.1987 5.000.000 37 Đặt mua
92 Viettel 0336.32.1987 1.630.000 42 Đặt mua
93 Viettel 036.309.1987 3.290.000 46 Đặt mua
94 Viettel 0394.77.1987 1.100.000 55 Đặt mua
95 Viettel 0363.52.1987 1.600.000 44 Đặt mua
96 Viettel 0367.13.1987 2.380.000 45 Đặt mua
97 Viettel 0394.2.9.1987 1.500.000 52 Đặt mua
98 Viettel 0379.36.1987 1.600.000 53 Đặt mua
99 Viettel 0363.84.1987 1.325.000 49 Đặt mua
100 Viettel 0368.32.1987 2.450.000 47 Đặt mua
DMCA.com Protection Status